Αγγλικός Όρος
narrower concept
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Alexander Gelbukh (2001)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
στενότερη έννοια (η)
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback