Αγγλικός Όρος
narrow-band spectrograms
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Ladefoged (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
φασματογραφήματα στενής ζώνης (τα)

feedback