Αγγλικός Όρος
narrow transcription
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal (1997, 2002)
Hartmann & James (2002)
Ladefoged (2007)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
λεπτομερής μεταγραφή (η)
Πηγές
Crystal (2003)
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
στενή μεταγραφή (η)
Πηγές
Crystal (2003)
Lyons (2002)
Όρος
φωνητική ορθογραφία (η)

feedback