Αγγλικός Όρος
absolute possessive
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
απόλυτο κτητικό (το)

feedback