Αγγλικός Όρος
applications of corpus linguistics
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εφαρμογή της γλωσσολογίας σωμάτων κειμένου (η)
Πηγή
Γούτσος (2015)

feedback