Αγγλικός Όρος
application area
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
E. K. Brown, ‎R. E. Asher, ‎J. M. Y. Simpson (2006)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
περιοχή εφαρμογής (η)
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)
Όρος
τομέας εφαρμογής (ο)
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback