Αγγλικός Όρος
absolute point of reference
Πηγή
Lyons (1968)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
απόλυτο (έναντι σχετικού) σημείο αναφοράς (το)
Πηγή
Lyons (2002)

feedback