Αγγλικός Όρος
application
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εφαρμογή (η)
Πηγές
Lyons (2002)
Ξυδόπουλος (2007)

feedback