Αγγλικός Όρος
mellow vs strident
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ήπιο έναντι συριστικού/στενωτικού τριβόμενου (το)

feedback