Αγγλικός Όρος
m-command
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μέγιστη δομική επιβολή (η)

feedback