Αγγλικός Όρος
McGurk effect / illusion
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Φαινόμενο / αυταπάτη του McGurk (το/η)

feedback