Αγγλικός Όρος
A-position
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Α-θέση (θέση ορίσματος) (η)

feedback