Αγγλικός Όρος
absolute neutralisation
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
απόλυτη ουδετεροποίηση (η)

feedback