Αγγλικός Όρος
machine transalation
Πηγές
Crystal (2003)
Richards et al. (1985)
Fromkin (2011)
Hartmann & James (2002)
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μηχανική μετάφραση (μετάφραση κειμένου) (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback