Αγγλικός Όρος
machine lexicography
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μηχανική λεξικογραφία (η)

feedback