Αγγλικός Όρος
machine indexing
Πηγές
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μηχανική ευρετηρίαση (η)

feedback