Αγγλικός Όρος
Macedonian
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
σλαβομακεδονικη (η)
Πηγή
Lyons (2002)
Όρος
Σλάβικα (τα)

feedback