Αγγλικός Όρος
macaque
Πηγή
Aitchison (2000)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χιμπατζής μακάκι (ο)

feedback