Αγγλικός Όρος
m.-postulates
Πηγή
Peter Gärdenfors, ‎Jan Wolenski, ‎K. Kijania-Placek (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
σημασιακά αξιώματα (τα)

feedback