Αγγλικός Όρος
AP (adjective phrase)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Fromkin (2011)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ΕΦ επιθετική φράση (η)

feedback