Αγγλικός Όρος
absolute comparative
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
απόλυτη συγκριτική (δομή) (η)

feedback