Αγγλικός Όρος
absolute chronology
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
απόλυτη χρονολόγηση (η), απόλυτη χρονολογική σειρά (η)

feedback