Αγγλικός Όρος
absolute antonymy
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
απόλυτη αντωνυμία (η)

feedback