Αγγλικός Όρος
lexical antecedent
Πηγή
George M. Horn (1983)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
λεξικό σημείο αναφοράς (το)
Όρος
ηγούμενο στοιχείο (το)

feedback