Αγγλικός Όρος
leading tone
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
E. K. Brown, ‎R. E. Asher, ‎J. M. Y. Simpson (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ηγούμενος τόνος (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback