Αγγλικός Όρος
lateralization
Πηγές
Aitchison (2000)
Crystal
Fromkin (2011)
Fromkin et al. (2003)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
πλευρική εξειδίκευση (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
πλευρικοποίηση (η)
Πηγή
Crystal (2003)
Όρος
ημισφαιρική εξειδίκευση (η)
Πηγή
Lyons (1995)

feedback