Αγγλικός Όρος
abruptive
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
έκκροτος,-η,-ο, εξωθητικός,-η,-ο

feedback