Αγγλικός Όρος
animacy hierarchy
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ιεραρχία εμψυχότητας (η)

feedback