Αγγλικός Όρος
intimacy
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
οικειότητα (η)
Πηγή
Crystal (2003)

feedback