Αγγλικός Όρος
I-now-here origo
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
προέλευση εγώ-τώρα-εδώ (η)

feedback