Αγγλικός Όρος
innately guided
Πηγή
Aitchison (2000)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγγενώς ελεγχόμενη (συμπεριφορά) (η)

feedback