Αγγλικός Όρος
inherent semantic relation
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγγενής σημασιολογική σχέση (η)

feedback