Αγγλικός Όρος
inherent Case
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγγενής πτώση (η)

feedback