Αγγλικός Όρος
inherent ambiguity
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγγενής αμφισημία (η)

feedback