Αγγλικός Όρος
indoeuropean / Indo-European (IE)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Fromkin (2011)
Fromkin et al. (2003)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ιαπετικός,-ή,-ό
Πηγή
Μπαμπινιώτης
Όρος
ινδοευρωπαϊκός,-ή,-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback