Αγγλικός Όρος
inclusive language
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγκλειστική γλώσσα (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback