Αγγλικός Όρος
inclusion
Πηγές
Hartmann & James (2002)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Εγκλεισμός (ο)

feedback