Αγγλικός Όρος
I-language
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εσ-γλώσσα (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback