Αγγλικός Όρος
idiomaticness
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ι­διω­μα­τι­κό­τη­τα (η)

feedback