Αγγλικός Όρος
iambic reversal
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ιαμβική αναστροφή (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback