Αγγλικός Όρος
iambic
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ιαμβικός,-ή,-ό

feedback