Αγγλικός Όρος
iamb
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ίαμβος (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback