Αγγλικός Όρος
I / INFL
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Κλ
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback