Αγγλικός Όρος
Abkhaz-Adyge
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Αμπχαζιανή-Αντιγκιανή (γλώσσα) (η)
Πηγή
Comrie et al. (2004)

feedback