Αγγλικός Όρος
hemisphere
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Fromkin
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ημισφαίριο (το)

feedback