Αγγλικός Όρος
hemiplegic
Πηγές
Fromkin (2011)
Fromkin et al. (2003)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ημιπληγικός,-ή-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback