Αγγλικός Όρος
A-binding theory
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεωρία αναφορικής δέσμευσης (η)

feedback