Αγγλικός Όρος
habitual aspect
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγή
Aitchison (2000)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θαμιστική άποψη (η)

feedback