Αγγλικός Όρος
habitual “be”
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγή
Fromkin
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θαμιστικό “be” (το)

feedback