Αγγλικός Όρος
habitual
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγές
Cruse (2006)
Trask (1993)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θαμιστικός,-ή,-ό
Πηγές
Crystal (2003)
Ξυδόπουλος (2007)

feedback